NHÀ MÁY SAKURAI VIỆT NAM

Sakurai Việt Nam thành lập năm 2008 và chính thức đi vào hoạt động sản xuất từ năm 2009 tại chi nhánh số 1 thuộc Khu Công nghiệp Lễ Môn. Chi nhánh được xây dựng với tổng vốn đầu tư lên tới trên 1500 tỷ VNĐ, có tổng diện tích 160.329 m2 với hệ thống các khu văn phòng, 15 nhà xưởng, xưởng mẫu, xưởng kiểm tra cùng các công trình phụ trợ. Hiện nay, số lượng công nhân tại chi nhánh 1 rơi vào khoảng 12.500 công nhân. Dây chuyền sản xuất hoạt động với năng suất cung ứng khoảng 128 triệu sản phẩm/năm