Hệ Thống Phân Phối Điện Trung Thế Đến 35KV

Ưu điểm vượt trội:

  • Khả năng nâng cấp (SM6, giải pháp toàn diện)
  • Độ tích hợp (SM6, sản phẩm đã được tối ưu hóa)
  • Bảo trì (SM6, sản phẩm với yêu cầu bảo trì giảm thiểu)
  • Sẵn sàng cho lắp đặt (SM6, sản phẩm dễ dàng tích hợp)
  • SM6: dãy sản phẩm được thiết kế với điều khiển từ xa