Tủ Điện Hạ Thế Dạng Cố Định

Tiêu chuẩn tủ điện hạ thế:
– IEC 60439-1: Tiêu chuẩn lắp ráp tủ đóng cắt và điều khiển
– IEC 60947-2: Tiêu chuẩn thiết bị đóng cắt hạ thiết
– IEC 60947-4-1: Tiêu chuẩn các bộ khởi động động cơ
– IEC 61641: Tiêu chuẩn ngăn ngừa sự cố hồ quang bên trong
– IEC 60529: Tiêu chuẩn cấp độ bảo vệ