Máy Bơm Định Lượng

  • Lưu lượng Q: 1,5 – 4000 lít/h
  • Áp lực vận hành: tối đa 10 bar
  • Nhiệt độ chất lỏng: tối đa 50 oC
  • Vật liệu đầu bơm có thể lựa chọn phù hợp với lưu chất cần bơm AISI 316, PVC, PVDF, PP..